Égisegítség - aternatív gyógyítás

Deprecated: Non-static method pager::getPagerData() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/egisegitseg/public_html/site/xengine/core/classes/class.modul.php on line 115

Deprecated: Non-static method URL::build() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/egisegitseg/public_html/site/xengine/core/libs/class.pager.php on line 40

Deprecated: Non-static method URL::explodeURI() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/egisegitseg/public_html/site/xengine/core/libs/class.url.php on line 48

Deprecated: Non-static method URL::editURI() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/egisegitseg/public_html/site/xengine/core/libs/class.url.php on line 49

Deprecated: Non-static method URL::build() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/egisegitseg/public_html/site/xengine/core/libs/class.pager.php on line 41

Deprecated: Non-static method URL::explodeURI() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/egisegitseg/public_html/site/xengine/core/libs/class.url.php on line 48

Deprecated: Non-static method URL::editURI() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/egisegitseg/public_html/site/xengine/core/libs/class.url.php on line 49
« Vissza

Szakrális párkapcsolat

2014.10.23.

Számomra ez azt jelenti, isteni minőségű párkapcsolat. Olyan párkapcsolat, amiben minkét fél egy tökéletes egész, egységben van önmagával és Istennel, tudatosan és harmonikusan működik.  Ebből kifolyólag olyan feladatokat is képes felvállalni és véghez vinni, amihez olyan energiák megmozgatására van szükség, amit csak egy ilyen pár képes megvalósítani.
 

Hogyan érhető el egy ilyen kapcsolat, és mi a szerepe, fontossága?
 
Elsősorban arra van szükség, hogy megtalálja és felismerje egymást az a két ember, akik erre hivatottak, vagyis az „Isteni Kiegészítők”. Ehhez csak a szívünkre kell figyelnünk, mert az lesz az, ami elvezet és felismeri a párunkat. Ezen felül el kell érnünk, hogy önmagunk valóságát legyünk képesek megélni, azt a teljes egészet, amik valójában vagyunk. Ehhez egyfajta önismereti munka szükséges, melynek keretein belül feloldásra kerül minden, ami elfedi igaz valónkat.
Számomra az első, legfontosabb lépés ehhez,  a szakrális nő kibontakoztatása, mind önmagamban, mind másokban. A szakrális nő az, akiben minden aspektus harmonikusan működik, pontosan azt tudja adni a férfinek (a családnak és a világnak), amire szüksége van – minden síkon – és ez által segíti a férfit abban, hogy ő is szakrális férfivá váljon. A nők valamiért nyitottabbak, fogékonyabbak erre a munkára, ezért ők azok, akiket első sorban segíteni lehet, vagy kell, mert ők automatikusan emelik majd fel a férfiakat. A mostani társadalmi rendszerben és világban a férfiak többsége ( természetesen nem mindenki ) elgyengült, kényelmes, önállótlan, áthárítja a felelősséget és a feladatokat a nőre, a nő sokszor összeroskad ezek alatt a terhek alatt, mégis cipeli, nem adja át a férfinek, mert magában jobban bízik. A nők erősebbé váltak, „átvették az irányítást és a cselekvést a férfiaktól”, ezáltal a férfi nem találja a helyét, szerepét. Oda – vissza működik ez a párok között, elégedetlenségeket szül, váltogatják a kapcsolatokat, miközben az élet más területein sem tudnak egészséges teljességben működni. Vagy túl teljesítenek, túlkompenzálnak, vagy elhagyják magukat, vagy kifáradnak, elfásulnak az emberek.
Amint rend teremtődik energetikailag mind a nőben, mind a férfiben, a körülöttük levő élet is megváltozik, teljesebbé válik, megtalálják a helyüket, és nem utolsó sorban a tökéletes kapcsolatot, ami után már nincs szükség a váltogatásra, vagy a megalkuvásra. Ha egyénenként mindenkiben egy teljes egész működik, akkor a kapcsolat nem hiányt fog pótolni hellyel – közzel, hanem egy szabad akaratból létrejött közös út lesz, amihez mindenkinek a szíve lesz az iránytű.
Azért, hogy mindez létrejöjjön, szükség van a szakrális nő kibontakoztatására első lépésben.

A nő és a férfi is alapjában véve rendelkezik ezzel a minőséggel, de nem tudja megnyilvánítani a fizikai síkon amiatt, hogy nem az igaz valóságát éli, mivel azt elfedi a sok – sok rárakódott hitrendszer, viselkedés minta, és a bennünket elállító energia programok ( vagy más néven blokkok ).  Ezeket levethetjük magunkról, és akkor automatikusan visszatérnek ezek a minőségeink. Ehhez azonban tudatosan szükséges munkálkodni önmagunkon.
 
Ennél azonban jóval fontosabb szerepe is van mindennek. Amikor létrejönnek a szakrális nők, majd felemelkednek és szakrálissá válnak a férfiak is (azaz visszakapják az irányítást, az erőt, a cselekvést, amelyet megtanulnak nem öncélúan használni), akkor létre jöhetnek a szakrális párok, kapcsolatok. A szakrális párok közötti egyensúlynak az a lényege, hogy a férfié az erő, az irányítás, a cselekvés, a nőé az isteni szeretet átadása és a bölcsesség, illetve ezzel a két minőséggel annak a medernek a kialakítása, amiben a férfi biztonsággal adhatja önmagát, és a belőle mozgósítható erőt. Így egészül ki tökéletesen a feladat, illetve nő és férfi.
 
A szakrális pároknak nagyon fontos szerepe van a bolygó felemelkedése szempontjából.
 
Mivel a Földnek egy holdja van, a föld energiája ingadozó, egyensúlytalan. Ennek az a következménye, hogy ciklikusan felerősíti a negatív (és pozitív) tulajdonságokat, érzelmeket, vágyakat, gondolatokat. Így mindezek erősen hullámzanak a túl pozitív és túl negatív között, ami az embert megviseli, kibillenti az egyensúlyából, és annak megfelelően, hogy ki mennyire erős, kinek  mennyire fejlett a tudatossága, kiben milyen mértékű a negatív vagy pozitív dolgok felé való eltolódás, annak megfelelően hat ránk. Ha ezt az energiamezőt egy másik, ezzel ellentétesen, de vele összhangban működő energia mezővel kiegészítenénk, akkor kiegyensúlyozódna a rendszer, és a Földön is megjelenhetne az egyensúly, mind az egyénekben, mind a gazdaságban, társadalomban, politikában, egy jóval békésebb és élhetőbb világ alakulna ki.
 
Ennek az energiamezőnek a létrehozását a szakrális párok együttesen képesek megvalósítani.
 
Keletkezés
 
Amikor a Forrásból kivált egy energia gömb, (nem biztos, hogy gömb volt, nekem szimbolikusan így jelent meg képileg) hogy önálló tudattal rendelkezve életet, anyagot, hozzon létre, megtapasztalásokat tegyen, lélekké váljon, akkor ez a gömb még nem volt sem férfi, sem nő, illetve egyszerre volt mindkettő. Ahhoz, hogy a két aspektust külön – külön is megélhesse, szét kellett válnia férfi és női minőséggé. A szétválás harmonikusan történt meg úgy, hogy mindkét fél harmonikus egységben tartalmazta a másik minőséget is, hogy megfelelően működhessen. Végül ebben a formában váltak lélekké, és kezdődött el az első tudatos életforma, ekkor még nagyon harmonikus minőségben. Így alakultak ki az első párok, akik között tökéletes volt az összhang. (Az Isteni kiegészítő, az a párja az embernek, akivel ebben a formában még elsőként volt párkapcsolatban.)

Ezután az életről életre való inkarnálódások között, további szétválások történtek. Azok az energiaminőségek, vagy lelkek, akik vállalták az újabb szétválást, ők az ikerlángok, vagy ikerlelkek.
 
Mind az ikerlelkek, mind az isteni kiegészítők között óriási a vonzódás. Az iker lelkek újra csatlakozni akarnak egymással, mert „hiányzik a másik felük”, az isteni kiegészítők pedig a legelső, egymással teljességben megélt kapcsolat utáni vágyuk, „emlékeik” miatt vonzódnak olyan erősen. Ők egyszerűen összetartoznak, és ez az érzés olyan erős, ami túlmutat egy átlag szerelmi kapcsolódáson.
 
Az eredeti „terv” szerint, először az ikerlelkek csatlakozására van szükség, majd ha ez megtörtént, és a két lélekrész egybe tudott kapcsolódni újra, akkor történhet meg az isteni kiegészítők újra kapcsolódása és párokba rendeződése. Eredendően ők azok a szakrális párok, akiknek a feladata a bolygó kiegyensúlyozása, többek között.
 
Azonban a forrástól való eltávolodás kritikussá vált, ezért szükség volt arra, hogy a fejlődési folyamatokat felgyorsítsák. Már nem szükséges több életet leélni ahhoz, hogy ezek a csatlakozások megtörténjenek, egy élet alatt is lejátszódhat, megvan rá a lehetőség és a megoldás is. (pl. a karmák kiegyenlítése energetikailag, a lélekkapcsolat átalakítása holografikusan)
Sajnos mindennek a nehézsége az, hogy sokszor csak a nők azok, akik felismerik a párjukat, akik vállalják vele a kapcsolódást és az ezzel járó feladatot, a férfiak megijednek az erős vonzódástól, a szélsőséges érzelmektől ami ebben a kapcsolatban létrejön, a felelősségtől, vagy egyszerűen nem érzékelik szívből a vonzódást, csak a vágy szintjén, ami a szexualitást jelenti. Ezért is tartom annyira fontosnak elsősorban a nők segítését. Mivel az égiek igyekeznek ezeket a párokat összehozni, sok esetben a párok egyike, vagy mindkettő másik kapcsolatban él, amibe beleragad, nem tud kilépni, és nem tud létrejönni a szakrális kapcsolat. Azonban minél több nő képes felemelkedni, és tudatossá válni, annál több férfi fogja követni, és megoldódnak ezek a helyzetek is. Mivel mindez energetikailag történik, észrevétlen formában is elindul egy globális felemelkedése az emberiségnek, mivel ha akarjuk, ha nem, hatunk egymásra.
 
Az ikerlelkek kapcsolódása sokszor nem harmonikus, mert köztük óriási a hiány állapot, amit egymással ki akarnak egészíteni, de csak párkapcsolati minőségben ez nem tud megvalósulni. Ráadásul a felgyorsulás miatt, nagy eséllyel tovább is kell lépniük az isteni kiegészítő felé, hiszen a szakrális párkapcsolat csak velük valósulhat meg. Ahhoz, hogy ezek megtörténhessenek, szükség van egy megoldásra, ami velem megtörtént egy utaztatás alatt, amikor felemelkedett mesterek végezték el ezt a feladatot a következőképp: újra összekapcsolták a két fél lélekrészt, ami a szétváláskor már nem harmonikus formában történt meg az alacsony rezgésszint miatt, és holografikusan - teljesen harmonikus egység - ormájában választották szét újra. Az eredmény, az azonnali megkönnyebbülés után, hogy nem sokkal később szinte megszűnt az az állandó intenzív hiányérzet, amit gyerekkorom óta éreztem.
Azóta ezt én magam is képes vagyok átadni, amire úgy jöttem rá, hogy valakit kezeltem, és egyszer csak jött az info, hogy erre szükség van, és meg tudott valósulni általam. Azt gondolom, hogy ez nagyon sok embernek segítene egyensúlyba kerülni. Az ikerlélek párok, akik együtt szeretnének maradni, harmonikusabban élhetnek, akik pedig nem tudnak együtt lenni, de sóvárognak egymás iránt, szintén megtalálnák a lelki egyensúlyukat, tovább tudnak lépni, megszűnne a hiány állapot.
 
Nekem ezek az infok csak úgy jönnek, valószínűleg nem véletlenül, nekem magamnak is dolgom van ezzel, és ennek kapcsán szinte saját magamon keresztül tapasztalom meg az utat, a lehetséges megoldásokat, és már nagyon várom, hogy az eredményt is megtapasztalhassam annak teljes valójában.
 
Biztosan vannak sokan mások is, akik ezt az utat róják, szívesen veszem a tapasztalat és információ cserét, írjatok!

Szeretettel: Nemes Erika
 

 

Hasznosnak találtad ezt a cikket? Oszd meg barátaiddal is!